quinta-feira, janeiro 23, 2014

Livros: Who Owns the Futuro by Jaron LanierOtima open-mind leitura. Resumex by Amazon aqui.

Nenhum comentário: